Ευφυΐα

Πώς, αλήθεια, ορίζουμε την ευφυΐα; Είναι η ακαδημαϊκή µόρφωση; Είναι η ικανότητα διοίκησης; Είναι η ικανότητα να βγάζουµε χρήµατα; Τι ακριβώς είναι αυτό που αποκαλούμε με τον όρο αυτόν;

Όπως αναφέρει ο Δρ. Αλέξανδρος Γ. Αλέμης “Για µένα είναι η ικανότητα να επιλύουµε τα προβλήµατα της ζωής και να αξιοποιούµε τις ευκαιρίες που εµφανίζονται στη ζωή, και ως εκ τούτου να εξασφαλίζουµε τη βέλτιστη διαβίωση. Πρέπει να παραδεχτούµε ότι η ευφυΐα είναι περισσότερα του ενός πράγµατα. Η επίλυση των προβληµάτων της ζωής και η ικανότητα να αναγνωρίζουµε και να εκμεταλλευόμαστε τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται, απαιτούν πολλές διαφορετικές ικανότητες”.

Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΥΦΥΙΑΣ

Σε αυτό το βιβλίο ο εκμεταλλευόμαστε Δρ. Αλέξανδρος Γ. Αλέμης αναλύει την ευφυΐα σε 65 χαρακτηριστικά. Καθώς ο αναγνώστης το διαβάζει, θα ανακαλύπτει πόσα από αυτά τα χαρακτηριστικά διαθέτει και σε ποιο βαθμό.